MVZ loopbaancoaching

Ik gebruik de Richtlijn Werk en psychische klachten opgesteld door het NIP als uitgangspunt.

 

De richtlijn Werk en psychische klachten betreft het betrekken van werk en het werksys- teem in de behandeling en begeleiding van cliënten1 met psychische klachten. In de richtlijn wordt geen onderscheid gemaakt naar aard, oorzaak en ernst van psychische klachten. Aandacht voor het werk en het werksysteem kan bij een diversiteit aan klachten relevant zijn. Ook bij klachten die niet per definitie arbeidsgerelateerd zijn.

MVZ loopbaancoaching